Archives for opgeleid

Goed opgeleid met Awareness gegaste containers

Blootstelling aan gassen bij het openen van containers en het lossen van lading is nog steeds praktijk van alle dag. Het gaat daarbij om gassen zoals bestrijdingsgassen om producten te beschermen tegen ongedierte, natuurlijke gassen en productiegassen. Hoewel het aantal incidenten relatief laag is, blijft onverdeelde aandacht geboden.

De afgelopen jaren was er een bovengemiddelde aandacht voor bestrijdingsgassen, maar dat lijkt steeds meer af te zwakken. De aandacht voor productiegassen is er in de logistiek al (te) weinig geweest, evenzo voor de risico’s voor natuurlijke gassen. Bij nieuwe producten die in containers vervoerd worden kunnen gassen uitdampen waarbij het kan gaan om schadelijke- en kankerverwekkende stoffen. De gevolgen hiervan zijn vaak pas na jaren zichtbaar. Bij natuurlijke gassen zijn de gevolgen dan wel weer directer waarneembaar. Het gaat daarbij om gassen zoals verlaagde concentraties zuurstof, koolmonoxide, zwavelwaterstof, vaak ontstaan door rottingsprocessen, broei of oxidatie.

Tijdsdruk in de logistiek, schaalvergroting en verminderde betrokkenheid bij het bedrijf zijn niet goed voor bewustzijn en betrokkenheid bij het onderwerp. De arbeidsomstandigheden vragen daar echter wel om. Via een cursus zoals de E-learning cursus Awareness gegaste containers (https://awareness-gegaste-containers.nl) kan een primair bewustzijn bij de medewerker logistiek vergroot worden. Na deelname aan de cursus ontvangen de cursisten bovendien het Certificaat Awareness gegaste containers.

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us