Archives for magazijnpersoneel

Hoge risico’s bij het in- en uitladen vragen om Awareness gegaste containers

De wetgeving zegt dat wanneer er risico’s voor vergiftiging, bedwelming, verstikking of brand aanwezig zijn, dat er doeltreffende maatregelen getroffen dienen te worden, zodat werknemers die plaats of ruimte zonder gevaar kunnen betreden. Dat vraagt om een basiskennis / awareness op het gebied van gegaste containers.

Uit de risicoanalyse van de gezamenlijke toezichthouders (VROM Inspectie, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Voedsel en Waren Autoriteit, Inspectie SZW en Douane) die enige tijd terug werd opgesteld, is gebleken dat gemiddeld 1 op de 5 containers gevaarlijke gassen bevatte. Tevens is daarbij gebleken dat er onvoldoende onderscheidende kenmerken zijn om relatie te leggen tussen soort goederen, land van herkomst en gebruikte fumiganten (begassingsstoffen).

Wel is vastgesteld dat het grootste deel van de ruim twee miljoen containers met meetbare concentraties gas of damp in de containerlucht die ingevoerd werden, uit Azië kwamen. Echter de analyse laat ook zien dat er geen sterke relatie gevonden is tussen het soort goederen en de concentratie  gassingsmiddelen. Van elke container moet dus worden vermoed dat er mogelijk sprake is van gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand. Dat maakt een selectieve benadering van bedrijven die containers ontvangen en openen moeilijk.

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us