Archives for actief gegast

De risico’s van gegaste containers vraagt om een Awareness cursus

Zeecontainers uit Azië en Zuid-Amerika met specifieke producten zoals leren tassen en – jassen kunnen actief gegast zijn. Daarbij worden stoffen gebruikt zoals methylbromide, fosfine en chloorpicrine. Er kleven echter meer gevaren aan het openen van containers. En daarbij hebben we het niet over het actief gassen van containers, maar passief.

Ten onrechte wordt vaak aangenomen dat de benodigde labelling op een gegaste container en de vereiste vermelding op de vrachtbrief aanwezig zijn, echter ontbreken deze vaak. Om verrassingen te voorkomen dienen bedrijven te beschikken over heldere – en eenduidige procedures bij het lossen van containers. In de procedures dienen maatregelen beschreven te staan. Doeltreffende maatregelen kunnen zijn: het aanhouden van een minimale veilige afstand van 20 meter, tenzij uit onderzoek is gebleken dat een kleinere afstand geen gevaar oplevert voor werknemers en/of derden of te zorgen dat containers gasvrij (<MAC) worden of verklaard (moet blijken uit de herhalingsmetingen).

Bovendien moet er meer aandacht zijn voor voorlichting over arbeidsgerelateerde risico’s als het gaat om gassen die uit producten opstijgen. Deze voorlichting kan in de vorm van een E-learning cursus die er voor zorgt dat er meer Awareness ontstaat bij de cursisten.

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us