Omgaan met gegaste containers vraagt om een E-learning cursus

Het omgaan met gegaste containers vraagt om kennis van zaken hetgeen overgebracht kan worden in de vorm van een E-learning cursus. Het actief gassen van containers wordt vooral in de scheepvaart gedaan om te voorkomen dat ladingen beschadigd raken door insecten en ander ongedierte in de lading of de verpakking. Het gebeurd bij het vervoer van tabak en meubels tot kleding en schoenen. Wat de risico’s zijn en welke maatregelen genomen moeten worden om de risico’s weg te nemen kan overgebracht worden in een E-learning cursus.

De gassen die gebruikt worden zijn veelal giftig en vormen een risico voor de gezondheid en veiligheid van mensen en het milieu. Het kunnen bijvoorbeeld tabletten zijn met aluminium- of magnesiumfosfide waaruit het giftige fosforwaterstof ontsnapt of methylbromide dat beide ongedierte doodt. Deze laatste stof wordt met een verdamper in de container gebracht. Overigens zijn beide stoffen, hoewel dus giftig, wel toegelaten in Nederland. Naast methylbromide en fosforwaterstof worden buiten Nederland ook nog andere stoffen toegepast voor gassingen. Bijvoorbeeld: formaldehyde, sulfurylfluoride, ammoniak, blauwzuur, kooldioxide, koolmonoxide. De bedoeling is dat het gas gedurende een korte periode actief blijft en op de plaats van bestemming weg is. Vaak is dat niet het geval wat de risico’s met zich meebrengt voor diegenen die een geopende container moeten openen en lossen.

Ook interesse in de E-learning cursus Omgaan met gegaste containers?

Print Friendly, PDF & Email
Social tagging: > >
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us