Module1

Uw studentnummer:

Uw e-mail (verplicht)


Vraag 1: Wat kan er naast actief gegaste containers nog meer oorzaak zijn dat er gassen in een container aanwezig zijn?

Vraag 2: Noem drie voorbeelden van produkten waarbij containers uit India en China vaak gegast worden

Vraag 3: De chemische formule van CH3BR staat voor het gas … ?

Vraag 4: Wat zijn de effecten op de mens van Methylbromide?

Ben je niet vergeten het studentnummer in te vullen? Stuur nu uw vragen in en keer terug naar het hoofdmenu.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us